Hitit Tarihi ve Anıtları
 • Hitit Sanatı

  Kabartmalarda; Tanrılar ve krallar, bir kolları öne uzatılmış, öteki elleri göğüs hizasında yere paralel durumdadır. (soldaki resim)Tanrıça ve kraliçeler, bir kol tam öne, diğeri öne uzatılmış ve yukarı kıvrılmış durumdadır. Bütün figürlerde eller yumruk şeklinde sıkılıdır. Krallar tanrılara ibadet ediyorsa, iki elleri yumruk biçiminde birleşmiş ve yüz hizasındadır. Read More
 • Hitit Ölü Gömme Geleneği

  Kökeni eskiye uzanan öte dünya inanışının sonucunda gelişen ölü gömme geleneği Hititlerde de büyük bir çeşitlilik gösterdiğini gözlemliyoruz. Bu tür çeşitliliğin en belirgin göstergelerini ise ceset ile birlikte mezar çukuruna bırakılan ölü hediyelerinde ve mezar yerinde düzenlemiş olan bir ölü yemeğinin kanıtları olan hayvan kemiklerinin kalıntılarında görmek mümkündür. Read More
 • Hitit Yazısı

  Hititçe, bugüne kadar bilinen en eski Hint-Avrupa dilidir. Hitit İmparatorluğu'nda bunun dışında Luvian ve Pala dillerinde olduğu gibi Hititçe’yle az veyâ çok akrabâ olan başka diller de kullanılmaktaydı. Luvca'nın dini konularda önemi vardı.Bu dillerle berâber Hititçe, diğer Hint-Avrupa dillerinden kelime hazînesi açısından kısmen farklı olan Hint-Avrupa dillerinin Anadolu kolunu oluşturmaktaydı. Read More

Hitit Eserleri

Video Kanalımız

 
   
 
 

Neo Hitit

 • Hitit Tabal Grubu
 • Hitit Malatya Grubu
 • Hitit Maraş Gurubu
 • Hitit Kummuh Grubu
 • Hitit Güney Grubu
hitit anıtı

 

 

Antik Kapadokya sınırları içinde kalan coğrafyadaki hitit merkezlerini içerir.

Neo Hitit Tabal Grubunu Gör

hitit anıtı

 

 

Malatya coğrafyadaki hitit merkezlerini içerir.

Neo Hitit Malatya Grubunu Gör

hitit anıtı

 

 

K.Maraş çoğrafyasında bulunan hitit merkezlerini içerir.

Neo Hitit K.Maraş Grubunu Gör

hitit anıtı

 

 

Antik Komagene Krallığı sınırları içinde kalan coğrafyadaki hitit merkezlerini içerir. Adıyaman çevresi

Neo Hitit Kummuh Grubunu Gör

hitit anıtı

 

 

Güney Anadolu ve Kuzey Suriyedeki Hitit Merkezlerini İçerir

Neo Hitit Güney Grubunu Gör